Werkprogramma

Winterprogramma

Hier vindt u het winterprogramma 2020-2021.

Zomerprogramma

Met het zomerprogramma beheren we bloemrijke hooilanden en bermen o.a. aan de rand van woonwijk de Tol, de Joostenlaan, de Buitenhof in het Maximapark en De Kievit te Harmelen. Het hooilandbeheer bestaat uit maai- en hooiwerk.

Hier vond U  het zomerprogramma 2019.