Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging ligt ten westen van Utrecht. Van Breukelen tot IJsselstein, van Woerden tot Utrecht. Op de kaart zijn een aantal gebieden te zien waar de vereniging werkzaam is.
Sommige projecten hebben we al jarenlang in beheer, zodat de flora en daarmee ook de fauna zich kan ontwikkelen.

Onder de sterren vind je een beschrijving van het gebied en/of de beheerswerkzaamheden.

Oosterspoorbaan (Utrecht)

Maximapark (Leidsche Rijn)

Brink 2 (Haarzuilens)

Thematerkade 2 (Haarzuilens)

Ockhuizerweg 20 (Haarzuilens)

Thematerweg 16c (Haarzuilens)

Reijerscop 27 (Harmelen)

gerverscop 22 (Harmelen)

achthoven oost 15 (Montfoort)

Harmelerwaard 20b (Harmelen)

Reijerscop 23a (De Meern)

Mastwijkerdijk 33 (Montfoort)

Breudijk 47 (Harmelen)

Joostenlaan 1 (Vleuten)

Nedereindseweg 561a (Nieuwegein)

Wildveldseweg 10a (Harmelen)

Veldwijk 10 (Woerden)

Thematerweg 6 (Haarzuilens)

‘Spijck (Harmelen)

Meerndijk t.o. 61 (De Meern)

Essenhakhoutperceel; wegzagen van zieke, dode essen, knotten van knotbomen, aanplant om essen te vervangen.

Molenpolder (Westbroek)

In overleg met SBB wegzagen opdringend hout op legakkers.

Fort Ruigenhoek (Groenekan)

Contract met SBB: dunnen van elzensingel - verder maaien en afhooien, verwijderen van opslag op beoogd schraalgrasterrein.

OSM’75 (Maarssenbroek)

In overleg met terreinbeheerder: diverse werkzaamheden (achterstallig onderhoud, afzetten van (dode) bomen i.v.m. diverse faciliteiten).

Mastwijkerdijk 120 (Montfoort)

Knotten van wilgen en terugzetten van bosrand.

Achthoven oost 11 (Montfoort)

Agrarisch Natuurbeheer: knotten van wilgen en beheer en onderhoud van geriefbosje.

Parkweg (Vleuten)

In overleg met Natuurmonumenten: hakhoutbeheer, terugzetten begroeiing langs fietspad.

Rijnveldsche Pad (Haarzuilens)

In overleg met Natuurmonumenten: maaien rietveld, zagen wilgentenen, hakhoutbeheer.

Waterwingebied Vitens (Soestduinen)

In overleg met Vitens diverse werkzaamheden (verwijderen van opslag boompjes op de heide, vrijhouden van braam op paden, maaiwerk, terugzetten robinia bij plas, zaagwerk, enz.)

Fort Tienhoven (Stichtse Vecht)

In overleg met SBB knotten van wilgen en het terugzetten van een deel van het elzenbroekbos.

Golfclub De Haar (Haarzuilens)

In overleg met de groenbeheerder verwijderen van esdoorns, zieke essen en het terugzetten van een meidoornhaag.

Hollandsche kade bij Gerverscop (Harmelen)

Contract met gemeente Woerden: onderhoud en beheer (voornamelijk hakhoutbeheer, verwijderen overhangend hout en vrijhouden wandelpaden).

Achthoven Oost 3 (Montfoort)

Agrarisch natuurbeheer: knotten van wilgen en onderhoud en beheer van geriefbosjes.

Beentjes (Vinkeveen)

Knotten van wilgen, hakhoutbeheer en verwijderen overhangend hout.

Bij de Hamtoren (Vleuten)

Onderhoud van knotbomen op het terrein, bijvoorbeeld knotten van wilgen en afzetten van elzen rondom de notenboomgaard.

Meer info »

Bijleveld (Vleuten)

In overleg met Staatsbosbeheer afzetten van een bosrand en het maaien van een rietveld.

Boerderij Brouwer (Vleuten)

Knotten van wilgen.

Breudijk 53 (Harmelen)

Knotten van wilgen.

De Buitenhof (Vleuten)

Noordelijk deel van het Maximapark: maaien en afhooien van diverse graslanden om de kwaliteit van de vegetatie te vergroten, knotten van elzensingels, ontwikkelen en beheer van een bosakker.

De Buitenplaats (Vleuten)

Thuisbasis van de vereniging.

Meer info »

De Kievit (Harmelen)

Het Utrechts Landschap (UL) is grotendeels eigendom van een terrein waar Stichting De Kievit haar activiteiten onderneemt. Dit terrein ligt naast de Hollandse kade nabij de Groenendaal.De vereniging onderhoudt en beheert onder verantwoordelijkheid van het UL, behalve de tuinen en de boomgaard, de houtopstanden, hooilandjes, moeras en plas en rietland. De werkzaamheden bestaan vooral uit het maaien en afhooien.Een inventarisatie (zie de website van De Kievit) geeft aan dat er op dit betrekkelijk klein stukje natuur vele soorten vogels, paddestoelen en zaadplanten zijn waargenomen. Een aantal bijzondere plantensoorten zijn klokjesgentiaan, kale jonker, heelblaadjes, wilde bertram, diverse orchissoorten en poelruit.

Meer info »

Gagelbos (Utrecht)

De vereniging werkt in dit gebied in opdracht van Staatsbosbeheer.

Meer info »

Geertjeshoeve (Vleuten)

Harmelerwaard 3 (Harmelen)

Hollandse kade nabij De Kievit (Harmelen)

Contract met de gemeente Woerden: onderhoud en beheer (knotten van wilgen, hakhoutbeheer, verwijderen van overhangend hout en vrijhouden van het wandelpad.

Joostenlaan (Vleuten)

Op de Joostenlaan worden de bermen gemaaid en afgehooid. Zo ontstaat een vegetatie met een rijke variëteit aan kruiden.

Queeckhoven (Breukelen)

In overleg met de gemeente Stichtse Vecht hakhoutbeheer, knotten van wilgen, verwijderen van esdoorns en zieke essen, verwijderen overhangend hout, aanplant nieuwe soorten i.v.m. vervanging essen.

Schansbos (Linschoten)

Elzenbroekbos: hakhoutbeheer, verwijderen overhangend hout.

Meer info »

Smalle Themaat (Vleuten)

Maaien en afhooien van diverse graslandjes en legakkers om de kwaliteit van de vegetatie te vergroten, knotten van wilgen op legakkers,

Meer info »

Hollandsche kade (Montfoort) Vitenskade

Contract met Vitens: onderhoud en beheer (hakhoutbeheer, dunnen, verwijderen overhangend hout).

Meer info »