Landschapsbeheer

Hoe staat de Buitenhof er ecologisch voor? 

Ninja Blok deed onderzoek. De bedoeling van dit deel van het Maximapark is dat het zo natuurlijk mogelijk wordt beheerd. De vereniging heeft meegedacht met de gemeente over de inrichting van dit speciale deel van het park.

Voor het eerst zijn nu de flora en fauna geïnventariseerd. Ninja ontdekte in de Buitenhof een hoge diversiteit aan boom- en plantensoorten in pionierstadium. De boomsingels en struikgewassen bieden een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei bijzondere planten en dieren. Er zijn ‘rode-lijst-soorten’ aangetroffen zoals Kamgras en Bolderik. Ook de Waterspitsmuis en Gewone dwergvleermuis voelen zich hier thuis. De Zwanenbloem en Kleine modderkruiper zijn beschermde soorten die in de Buitenhof voorkomen. Ook de regelmatig gespotte Buizerd is een beschermde inheemse soort.

In haar rapport beschrijft Ninja het plan van aanpak en een overzicht van alle deel-inventarisaties. Met de resultaten van haar onderzoek is nu een referentiekader gevormd voor de ecologische stand van zaken in dit deel van het Maximapark. Het onderzoek kan worden ingezet voor een beheersplan, voor structurele monitoring en voor vervolgonderzoek.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

 

Op deze pagina staan regelmatig artikelen en wetenswaardigheden over landschapsbeheer.